افتخارات

عضو رسمی اتحادیه لوازم ایمنی و آتش نشانی

عضو رسمی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

تاییدیه QAL UK limited انگلستان

حضور در همایش بین المللی نفت و انرژی

TRANING Certification

ثبت شرکت هیوا تجارت امید

حضور مستمر و فعال در نمایشگاه های
نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

فهرست