کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ - Fc-001

2070 |
ظرفیت کپسول

کپسول آتش نشانی حاوی آب

یکی از قدیمی ترین روش خاموش کردن آتش می باشد که البته در صورت استفاده درست می تواند نتیجه بخش باشد وگرنه به همان اندازه می تواند خطرناک باشد و به شعله ور تر شدن آتش کمک کند؛

نکته قابل توجه در استفاده از این دسته از کپسول ها این است که به هیچ عنوان نباید آتشی که به وسیله قطعات الکتریکی ایجاد شده اند و یا مایعات مسبب آن بودند را به این روش خاموش نمود چرا

که آب قدرت هدایت کردن جریان برق را داشته و همچنین موجب پراکندگی مایعات شعله ور به اطراف میگردد و آتش سوزی گسترده ای را ایجاد نماید.

نظرات
سازنده: 
Copyright www.webdesigner-profi.de